Vi skifter journalsystem neste uke, og vil i den forbindelse stenge kontoret tirsdag 1 september og onsdag 2 september.  Utmarkveien legekontor hjelper da våre pasienter med ø-hjelp.