Vi har lagt ut enkelte timer for bestilling direkte på nett fra nyttår.

Gå til timebok knappen og følg instruksene derfra