Dr Gundersen er for tiden i permisjon.  Dr Kristin Klomstad vikarierer i hans sted. Dr Sonja Bjørkly er for tiden på ferie, og er tilbake 11.11.19.