Dr Gundersen er for tiden i permisjon. Dr Sonja Bjørkly og Dr Camilla Yogaseelan vikarierer i hans sted.