Dr Hedlin kommer tilbake fra permisjon 1 april.

Dr Bjørkly vil fortsette som fast vikar noen dager i uken.